Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – ważne informacje Drukuj

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września w budynku szkoły o godzinie 10.00 według ustalonych zasad.

Wchodząc do szkoły,  do momentu wejścia do klas, uczniowie i rodzice zobowiązani są do noszenia maseczek.

 

Oddział przedszkolny

Dzieci wchodzą do budynku wejściem do przedszkola w dwóch turach:

3 i 4-latki o godzinie 10.00

5 i 6-latki o godzinie 11.00

W tym dniu dopuszcza się wejście dziecka z rodzicem w maseczce i z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 

Klasy I – III

Uczniowie bez rodziców wchodzą do budynku szkoły wejściem dla pracowników, od strony boiska, z zachowaniem bezpiecznych odległości. Wychowawcy przejmują uczniów i przechodzą na spotkanie do swoich klas.

Wyjątkowo dopuszcza się obecność rodziców klasy I – jedno dziecko + jeden rodzic.

 

Klasy IV – VIII

Uczniowie bez rodziców wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem z zachowaniem bezpiecznej odległości. Wychowawcy przejmują uczniów i przechodzą z grupą na spotkanie w swoich klasach.

 

Dowóz

Autobus szkolny przywozi do szkoły uczniów objętych dowozem. Kierowca rozpoczyna trasę o godzinie 9.30 według stałej kolejności. Korzystających z dowozu obowiązuje noszenie maseczek w trakcie jazdy.