Plan zajęć edukacyjnych od 15 do 17.04.2020 r. Drukuj

 

Uwaga!

Zajęcia lekcyjne trwają 25 minut.

Przedmioty takie jak: wychowanie do życia w rodzinie (wdż) oraz doradztwo zawodowe (dz) będą realizowane przez nauczycieli zgodnie z zaplanowanym programem, po uprzednim poinformowaniu uczniów bądź ich rodziców/opiekunów prawnych.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane w miarę możliwości i indywidulanych potrzeb uczniów po uprzednich uzgodnieniach z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Lp.

Klasa 3

Klasa 2

Klasa 1

Oddział przedszkolny

15.04.2020  r.

środa

W-F (3+2)

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Muzyka (3+2)

W-F (3+2)

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Muzyka (3+2)

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

W-F

Zajęcia zgodnie
z podstawą programową

16.04.2020  r.
czwartek

W-F (3+2)

Religia

Edukacja wczesnoszkolna + GDD

Język angielski

W-F (3+2)

Edukacja wczesnoszkolna+ GDD

Religia

Plastyka

W-F

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Zajęcia zgodnie
z podstawą programową

17.04.2020  r.

piątek

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Muzyka

Relgia

Zajęcia zgodnie
z podstawą programową

 

Lp.

Klasa 8

Klasa 7

Klasa 6

Klasa 5

Klasa 4

15.04.2020 r.
środa

Chemia

Język polski

W-F (8+7)

WOS

Historia

Fizyka

Biologia

Geografia

Język angielski

W-F (8+7)

Język polski

Fizyka

Informatyka

Fizyka (GDD)

Język angielski

Muzyka

Język polski

Plastyka

W-F

Plastyka

Język angielski

W-F

Język polski

Język polski

Język polski

Matematyka

Matematyka

Język angielski

Muzyka

W-F

16.04.2020 r.
czwartek

Matematyka

Język niemiecki

Historia

Język angielski

WOS

W-F(8+7)

Język polski

Historia

Matematyka

Język niemiecki

Religia

Język polski

W-F(8+7)

Historia

Język polski

Matematyka

W-F

Religia

Historia

Matematyka

Język polski

Informatyka

Przyroda

Technika

Język polski

W-F

17.04.2020 r.
piątek

Matematyka

Matematyka

Fizyka

Język niemiecki

Język angielski

W-F(8+7)

Religia

Fizyka

Język niemiecki

Matematyka

Język polski

W-F(8+7)

Muzyka

Religia

Informatyka

Język angielski

Matematyka

Język polski

W-F

Geografia

Matematyka

Język polski

W-F

Język angielski

Biologia

Język angielski

Język polski

W-F

Religia