„Moja Mama” – lekcja otwarta Drukuj

W piątek, 31 maja br., w naszej szkole odbyły się zajęcia otwarte, w których wzięły udział dzieci 6-letnie i uczniowie klasy pierwszej oraz ich rodzice. Temat zajęć: „Moja mama” pozwolił na omówienie roli matki w rodzinie i troski, jaką darzy swoje dzieci. Celem zajęć było również kształtowanie u dzieci emocjonalnego stosunku do rodziny oraz umiejętności wyrażania uczuć w stosunku do swojej mamy.

Zajęcia rozpoczęły się od przywitania gości i przedstawienia się nawzajem. Następnie każde dziecko opowiadało o swojej mamie kończąc rozpoczęte przez nauczyciela zdania: Moja mama ma …, Mama najbardziej lubi ..., Jej lubioną potrawą jest ... Podczas zajęć dzieci czytały zdania, pisały samodzielnie oraz po śladzie. Omawiały rolę mamy w rodzinie, podawały cechy zewnętrze i cechy charakteru swoich mam.

Podczas zajęć zachęcano dzieci do wypowiedzi słownych oraz śmiałego wyrażania własnych myśli. Pokazano rodzicom, jak pracują ich pociechy na zajęciach dydaktycznych, w jaki sposób współpracują w grupie, jaki wpływ mają wspólne zabawy edukacyjne dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego wyobraźni.

Rodzice mogli obserwować jak ich pociechy pracują nie tylko indywidualnie, ale również z rówieśnikami. W kilkuosobowych grupach dzieci wykonały prace plastyczną– „Kwiaty dla Mamy”. W zakresie edukacji matematycznej wykazywały się znajomością orientacji przestrzennej, a także umiejętnością przeliczania. Zadaniem praktycznym, podsumowującym umiejętności matematyczne w zakresie orientacji przestrzennej, była umiejętność przygotowania stołu tj. obrusu i zastawy obiadowej dla mamy. Lekcję otwartą zakończyły zajęcia z języka angielskiego, podczas których dzieci mogły wykazać się znajomością słownictwa dotyczącego członków rodziny.

Rodzice z wielką uwagą i zainteresowaniem przyglądali się pracy swoich pociech, zarówno ich pracy indywidualnej, jak też zespołowej. Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców ponieważ uczestnicząc w nich, mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Ta forma zajęć umożliwia rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz jej zachowaniem w czasie zajęć. Mogą porównywać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami.

Zajęcia takie umożliwiają także zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela danej  grupy, poznanie relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Pozwalają one również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp. Rodzice bawiąc się ze swoimi pociechami stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

Podczas zajęć panowała miła, radosna atmosfera. Rodzice poza obserwacją własnych dzieci włączyli się do zabaw ruchowych, co szczególnie radośnie wspominają do dzisiejszego dnia.

 

Iwona Antczak

Izabela Jaśkiewicz