Wybrane informacje dla uczniów i rodziców Drukuj

Harmonogram pracy szkoły:

Imprezy i uroczystości szkolne planowane w bieżącym roku szkolnym

Informacja o dniach wolnych od zajęć lekcyjnych


Tu warto zajrzeć:

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

Gra edukacyjna - pierwsza pomoc