Święto Drzewa w Przedszkolu Drukuj

10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa. W tym roku dzieci z oddziału przedszkolnego aktywnie włączyły się do obchodów tego święta.

 

Wszystkie prowadzone w ten dzień zajęcia realizowane były w formie projektu edukacyjno- badawczego. Dotyczyły one drzewa bądź lasu. Przedszkolaki dużo dowiedziały się o drzewach, ich wykorzystaniu i znaczeniu w życiu człowieka. Poza tym, było inaczej niż zwykle, a to już wystarczy, aby wzbudzić zainteresowanie tematem, zachęcić do aktywności i twórczego uczestnictwa w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania. Dzieci mogły dotykać, badać, obserwować, działać. Ten sposób prowadzenia zajęć, mający formę bloku tematycznego, służył rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy na dany temat oraz uświadomił dzieciom, że życie i otaczający ich świat, to pewna całość, w której żyjemy i funkcjonujemy.

Anna Machelak