Szkoła Podstawowa w Zakrzynie - Niedziela 25 10 2020


news menu leftnews menu right
fotka szkolna
„Gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąć,

to zrobiliśmy już więcej niż połowę drogi”
Henri Le Châtelier
godlo

Zegar

W Szkole Podstawowej w Zakrzynie nowe możliwości w zakresie dydaktyki chemii. PDF Drukuj

Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor Joanny Ignasiak szkoła skorzystała z rządowego projektu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych. Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do laboratoriów/szkolnych pracowni przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

 

Pod koniec poprzedniego roku szkolnego 2019/2020 udało się pozyskać między innymi nowe pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do pracowni chemicznej.

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 sala nr 4 stała się pracownią chemiczno-fizyczną. W pomieszczeniu zainstalowano profesjonalne dygestorium z wyciągiem, źródłem prądu oraz bieżącą wodą. Odczynniki chemiczne są bezpiecznie przechowywane w specjalistycznej metalowej szafie na odczynniki. Pracownia wyposażona jest także w stół demonstracyjny z ochronną ceramiczną powierzchnią.

Zajęcia w szkole udało się tak zorganizować, że mimo trudnej sytuacji lokalowej i epidemicznej, większość lekcji chemii odbywa się w pracowni. Możliwe jest bezpieczne wykonywanie i obserwowanie pokazów z wykorzystaniem dygestorium oraz udział uczniów w prostych doświadczeniach chemicznych.

Uczniowie zabezpieczeni są w odzież ochronną – fartuchy laboratoryjne.

Na zdjęciach zaprezentowano doświadczenia i pokazy:

lekcja chemii w klasie 7 – „Badanie właściwości metali i niemetali.”

lekcja chemii w klasie 8 - „ Badanie odczynu roztworów”

lekcja chemii w klasie 8 - „ Badanie przewodnictwa roztworów kwasów”

lekcja chemii w klasie 8 - „ Otrzymywanie kwasu siarkowego (IV)”

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, host assured. Valid XHTML and CSS.